Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2019

kopytko
16:55
Tylko z badtripów się uczymy.
— Prezydent
Reposted fromderida derida
kopytko
16:37
Niewiele osób dopuszcza do siebie przekonanie, że związek się również zużywa.  „Ach, jak ty dziś ślicznie wyglądasz” będzie fajne przez rok, a po pięciu latach zrobi się lekko nudne. Ale jeśli powie to inny facet, to kobiecie od razu zmiękną nogi. Może nie dać tego po sobie poznać, ale zmiękną. Nic tak szybko nie zabija miłości, jak życie.
— Piotr C. ZWIĄZKI
Reposted fromyveee yveee
kopytko
16:35
8780 6b31 500
Reposted from4777727772 4777727772
kopytko
15:42
(...) jadę gdzieś i przez okna widzę licealistów, studentów, tych mających czas, chodzących za ręce po starówce, siedzących we dwoje w knajpach, cieszących się swoją obecnością i codziennością, patrzących się sobie prosto w oczy. Ja patrzę wtedy prosto przed siebie. Łzy mi płyną prosto.
Prosto było. Kiedyś.
— Piotr C. ZWIĄZKI
Reposted fromyveee yveee
kopytko
15:42
9271 a837 500
Reposted fromcolourofmoonlight colourofmoonlight
kopytko
15:19
9970 a54f
Reposted frompanizwasem panizwasem viaolakocie olakocie
kopytko
15:19

Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.

— Rybak
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
kopytko
15:14
7000 c4bb 500
Reposted fromtfu tfu viakiks kiks
15:13
8565 5ab9
Reposted fromimradioactive imradioactive viakiks kiks
kopytko
15:12
To wcale nie tak, że dorośli przestają się kochać. Mnóstwo osób jest razem przez wiele lat, aż do dnia, w którym jedno umiera. Jednak są też tacy, którzy się rozstają, z wielu powodów. Czasem miłości jest zbyt mało i nie starcza na długo, czasem jest jej tak dużo, że krępuje ich i ogranicza. Wówczas nie czują się wolni. Zawsze jednak powinni się rozstać, jeśli osobno mogą być szczęśliwsi.
— Katarzyna Rygiel - 'Pod powiekami'
kopytko
15:11
14:56
6450 c0f9 500
Reposted fromdivi divi viaoll oll
kopytko
14:54
8736 20fd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoadysta soadysta
kopytko
14:54
8653 a6ed
Reposted fromtotal1ty total1ty viasoadysta soadysta
kopytko
14:52
4545 f14e 500
suprisingly accurate
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viadivi divi
kopytko
14:51
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes viascorpix scorpix

May 31 2015

12:00

Top 5 artists this week

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

May 24 2015

12:00

Top 5 artists this week

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

May 21 2015

kopytko
20:29
8271 65cc
Reposted fromShini Shini viadoubleespresso doubleespresso
kopytko
20:23
1899 6679
Reposted fromfelicka felicka viasusansthebest susansthebest
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl